Kaip gimsta tradicijos: sveikinimo atvirukų istorija

Patalpinta: 12/03/28

Ar žinote, kada ir kur gimė tradicija sveikinti artimuosius ir linkėti jiems laimės siunčiant atvirutę? O ar ką nors girdėjote apie seniausią žinomą išlikusį atviruką, rašytą už storų mūro sienų įkalinto aristokrato savo mylimajai? Kada ir kokios tradicijos lėmė tai, jog tradicija pasveikinti artimąjį švenčių proga paplito tarp eilinių piliečių, kas ir kada išmoko iš to daryti verslą ir kuo čia dėtas Charles Dickens ir jo parašyta knyga? Apie viską nuo pradžių…

Tradicija sveikinti savo artimuosius rašytais linkėjimais gimė dar gerokai prieš mūsų erą: tokiais rašteliais vieni kitus su Naujaisiais Metais sveikindavo senovės kinai, nuo jų neatsiliko ir senovės egiptiečiai, panašius linkėjimus įvairiomis progomis rašę ant papiruso ritinių.

Europoje rasti seniausi atvirukų pavyzdžiai priskiriami XIV-XV amžiui – tai buvo labai prabangūs, rankų darbo kūriniai (ar, kiek vėliau, vienetiniai medžio raižinių spaudai), kuriuos vieni kitiems Valentino dienos ir kitų švenčių proga per pasiuntinius dovanojo tik labai turtingi aristokratai. Seniausias žinomas tokio tipo atvirukas saugojamas British Museum archyve Londone: legenda byloja, jog Orleano kunigaikšis Čarlsas ant to atviruko eiles parašė savo mylimai žmonai apie 1415-tuosius metus ir per pasiuntinį išsiuntė iš London Tower’io, kuriame pats kunigaikštis tuo metu kalėjo.

Nors Europoje prabangūs rankų darbo atvirukai egzistavo jau viduramžių pabaigoje, o sveikinimų tradicija buvo užgimusi tarp kilmingųjų, viską pakeitė dvi svarbios inovacijos: visų pirma, spaudos preso atsiradimas XV amžiuje ir vėlesnis jo pritaikymas nedidelio formato piešinių spaudai bei, dar svarbiau, pašto ženklo atsiradimas apie 1840-tuosius.

Supratęs pašto ženklo atveriamas galimybes (juk nuo tada laiškus siųsti galėjo visi ir tam nebereikėjo asmeninių kurjerių!), seras Henry Cole apie 1843-tuosius pasamdė savo draugą dailininką John Callcot sukurti Kalėdinės atvirutės iliustraciją ir ją išleidęs išdalino draugams ir pažįstamiems. Supratęs, kaip visiems tai patiko, jis ėmėsi verslo: tapo pirmuoju proginių atviručių leidėju pasaulyje. Nors tuo metu Didžiojoje Britanijoje, Pramonės perversmo, masinės industrializacijos ir miestiečių darbininkų luomo užgimimo metu, Kalėdų šventimo tradicijos stipriai geso, sero Henry Cole verslą tam tikra prasme išgelbėjo Charles Dickens, tuo pat metu išleidęs savo žymiają novelę “Kalėdų giesmė” (‘A Christmas Carol’) ir priminęs miestiečiams Kalėdų grožį.

Pirmoji pasaulyje komerciniais tikslais tiražu išleista Kalėdinė atvirutė. Leidėjas: Henry Cole. 1843. Iliustracijos šaltinis čia.

Tuo pačiu metu Henry Cole verslo sėkmę Amerikoje pakartojo (ir gerokai pranoko) lenkų/vokiečių kilmės imigrantas Louis Prang, pradėjęs savo verslą Bostone, ištobulinęs ir atvirukams pritaikęs spalvotos chromo-litografijos technologiją ir taip pralenkęs visus savo to meto konkurentus. Ironiška, bet pirmuosius Kalėdinius atvirukus jis pristatė Didžiojoje Britanijoje – ten, kur jau buvo sukurta ir Henry Cole leidžiamų atvirukų ‘apšildyta’ publika. Tik vėliau jis Kalėdines atvirutes pristatė Jungtinėse Amerikos Valstijose, kuriose iki dabar yra vadianams atviručių industrijos ‘krikštatėviu’ (nors vėlesniu laikotarpiu jis labiau susikoncentravo ties meno albumų ir kitos gausiai iliustruotos literatūros leidyba ir spaudos technologijų tobulinimu).

Louis Prang litografijos dirbtuvės. Iliustracijos šaltinis čia.

1900-taisiais Didžiosios Britanijos Karališkasis Paštas šventiniu laikotarpiu jau persiųsdavo virš 11 milijonų proginių atvirukų, ir, nors bėgant laikui keitėsi technologijos, o pačių atvirukų populiarumas stipriai bangavo, atvirukas išgyveno ir dvidešimtajame amžiuje įgavo naujų pavidalų: apie 1940-1950tuosius išpopuliarėjo humoristiniai atvirukai, vėliau masinių tiražų leidėjams alternatyvą sukūrė autoriniai mažų tiražų atvirukai, o dar vėliau – elektroniniai atvirukai.

Tačiau gražiausia šioje istorijoje yra tai, jog skirtingais laikotarpiais užgimę dalykai nepradingo atėjus naujiems išradimams: ir dabar galima rasti tiek autorinių nedidelio tiražo atvirukų, tiek ir rankų darbo vienetinių darbų, tiek ir didelių koncernų milijoniniais tiražais leidžiamų atvirukų; tiek blizgių “paauksuotų”, tiek spaustų ant grubaus perdirbto rudo popieriaus, tiek humoristinių, tiek ir rimtų, šventinių, jubiliejinių; tiek popierinių, tiek ir elektroninių. Pasirinkimas begalinis, tačiau ar gali grožio ir gerų žodžių būti per daug?

atvirukai Kata Kiosk

visi Kata Kiosk šventiniai atvirukai čia

***

Straipsnio informacijos šaltiniai: Greeting Card Association, Letterology, Ehow, www.greetingscards.co.uk, Wikipedia

Pasidalink įrašu:
  • Naujienų archyvas: